ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticaret Hukuku, farklı ülkelerde bulunan şirketler veya tacirler arasında mal ve hizmet satışlarını ve uluslar arası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı içinde yabancılık unsuru bulunduğundan dolayı, bu hukuk dalı uluslar arası hukuk ve ulusal hukuk mevzuatına tabidir.


Uluslararası Ticaret Hukukunun belli başlı konularını; milletlerarası mal alım satımı,milletlerarası mal taşıma sözleşmeleri,ödemek araçları,milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolları,milletlerarası ticari sözleşmelerin hukuki rejimi, gümrük rejimleri,milletlerarası ticari kuruluşlar, yabancı sermaye yatırımları,kambiyo mevzuatı, milletlerarası ticarette finansman teknikleri,itlalat ve ihracat işlemleri,ticari sözleşmeler,E-ticaret,uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve çözüm yolları oluşturmaktadır.


Ticarette sınırların ihracat yapılılan ülkelerin sınırları ile özdeş olduğu dünyada uluslararası ticaretin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sınırları Dünya olan ticari ilişkiler ise ulusal hukuki mevzuatlara tabi olduğundan fazla oranda uluslararası ticaret hukuku mevzuatına tabi olmaktadır. Uluslararası ticaretin hızla ilerlemesi neticesinde ticari faaliyet ve ilişkilerdeki süreçler de farklılaşmış ve hızlanmıştır.


Avukat Mustafa Kemal BALİ Ticaret Hukuku dalında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak yürütülmektedir.

© Copyright 2020-21 - Design by Kendaş | All Rights Reserved.