TİCARİ SÖZLEŞMELER

TİCARİ SÖZLEŞMELER

Ticari Sözleşmeler, gerek gerçek ve gerekse tüzel kişi olan tacirlerin her türlü hukuki ilişkilerini sözleşme serbestisi ilkesi ve sınırları çerçevesinde ortaya koyan  ve her iki tarafı da bağlayan  hukuki metinlerdir.

Karşılıklı iki tacirin menfaatlerini gözeterek risksiz sözleşmelerin hazırlanması, ticari sözleşmeler hukukunun ana konusunu oluşturur.

Günümüzde, kişiler, şirketler veya ortaklıklar arasında ulusal ve uluslar arası alanda, şirket birleşmeleri ve devralmalar, satış, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, distribütörlük, bayilik acentelik, franchise,  kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, kredi sözleşmeleri, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, gibi sayılamayacak kadar geniş bir alanda her türden sözleşmeler yapılmaktadır.

Ekonomik ilişkilerin temelinde her zaman sözleşmeler önemli rol oynamıştır. Günümüzün ticari hayatında da her an bir sözleşme ile karşı karşıya kalınmakta, ancak yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeni ile maalesef maddi ve manevi kayıplara uğranmaktadır.


Avukat Mustafa Kemal BALİ Ticari Sözleşmeler Hukuku alanında Ulusal ve Uluslararası Şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin düzenlenip, denetlenmesi ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümü gibi hizmet vermeye devam etmektedir.


© Copyright 2020-21 - Design by Kendaş | All Rights Reserved.