TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, üretim, alım satım, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetlerin bütününü  düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Gelişen ve globalleşen Dünyada ticaretin daha da genişlemesi neticesinde çok fazla sayıda yeni ticari faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. Ulaşımın ve iletişimin hızla ilerlemesi neticesinde ticari faaliyet ve ilişkilerdeki süreçler de farklılaşmış ve hızlanmıştır.

Ticaret alanlarının ve ticari ilişki çeşitlerinin hızla artması, zarar, tazminat ve cezai şart risklerini da beraberinde getirmiştir. Ticari iş ve işlemler ayrıntılı ve özel kurallara tabidir. Birçok işletme ticari işlemlerinde kendi aleyhine olan sözleşme şartlarından ve hukuki boşluklardan dolayı zor durumda kalmaktadır. Bu nedenle, ticari iş yapan gerçek ve tüzel kişilerin ticari iş ve ilişkilerinde "Önleyici ve Koruyucu Avukatlık" hizmetilerinden  faydalanmamaları, konusunda uzman hukuk danışmanları ile birlikte hareket etmeleri esaslı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamaları açısından büyük önem arz etmektedir. 

DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ

Konkordato davaları

Haksız rekabet davaları

İflas ve iflas erteleme davaları

Marka-patent başvuru ve davaları

Şirketlerin alacak davaları

Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları

Tüketici hukukundan doğan davalar

Vergi hukukundan doğan davalar

© Copyright 2020-21 - Design by Kendaş | All Rights Reserved.